مجتمع پترو نيرو سيرجان حامي دومین همایش ملی «چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ١۴٠٠»

شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰
مجتمع پترو نيرو سيرجان حامي دومین همایش ملی «چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ١۴٠٠»

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران / 28 و 29 اردیبهشت 1400

اطلاعیه 034-42382026 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام