مجتمع پترو نیرو سیرجان

تولید کننده :
افزودنی های واحد اتیلن (اولفین)

کامپاندهای پلیمری نوین (SSP)

منسوجات نبافته ، (Non woven) اسپان باند (Spun bond) ، ملت بلون (Melt blown) و S,SS,SMS,SMMS

نیروگاه خورشیدی (انرژی پاک)

وان پک نسخه پیچی شده (TOP -OP)